โปรโมชั่นสุดคุ้ม

JS ORGANIC BODY FIRMING CREAM

1 หลอด 
จากราคา 1,490 บาท
พิเศษเพียง 890 บาท

JS ORGANIC BODY FIRMING CREAM

2 หลอด
จากราคา 2,980 บาท
พิเศษเพียง 1,590 บาท
(แถมสายวัดสัดส่วน 1 อัน)

JS ORGANIC BODY FIRMING CREAM

3 หลอด
จากราคา 4,470 บาท
พิเศษเพียง 2,290 บาท
(แถมสายวัดสัดส่วน 1 อัน)

JS ORGANIC BODY FIRMING CREAM

5 หลอด
จากราคา 7,450 บาท
พิเศษเพียง 3,690 บาท

(แถมสายวัดสัดส่วน 1 อัน + กระเป๋า 1 ใบ)

JS ORGANIC BODY FIRMING CREAM

7 หลอด
จากราคา 7,450 บาท
พิเศษเพียง 4,990 บาท
(แถมสายวัดสัดส่วน 1 อัน + กระเป๋า 1 ใบ)